« »

வீர வணக்கம் (Salutes to Major Sandeep Unnikrishnan)

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...
Tamil Poetry

நம் கண்ணீரைத் துடைக்க;
தம் செந்நீரைக் கொடுத்து;
கணந்தவறாமல் கனத்தைத் தாங்கிய
இவ்வீரச் செம்மலுக்கு,
ஓர் வீர வணக்கம் !!!

** A special dedication to the heroic deeds of Major Sandeep Unnikrishnan

2 Comments

  1. Rajamani Srinivasan says:

    A great dedication! My heart goes with this beautiful ‘KAVITHAI’!

  2. Good gesture on your part…

Leave a Reply