« »

உன் கண்கள் !

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...
Tamil Poetry

என்னைக் காணும் கணத்தில்,
உன் கண்கள்;
கவரும் காந்தங்கள்!

நீ விழிக்கும் வினாடியில்,
உன் விழிகள்
விரிந்திடும் விந்தங்கள்!

உன் ஆவேச அளவையில்,
உன் அக்கிகள்;
அகோர அக்கினிப்பிளப்புகள்!

நீ கண்ணிமைக்கும் தியாலத்தில்,
உன் தாரைகள்;
துள்ளும் தட்டாரப்பூச்சிகள்!

என்னை நோக்கும் நொடியில்,
உன் நேத்திரங்கள்;
நெஞ்சைக் கிழிக்கும் கூர்வாள்கள்!

என் பூவிழிகளை
மொய்க்கும் உன் கண்கள்;
கருவெள்ளை வண்டுகள்!

One Comment

  1. Kalyani krishnan says:

    இதை படிக்கும் என் கண்கள் பிரமித்தன

Leave a Reply