« »

அச்சத்தை வீழ்த்திய உச்சம்…

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...
Tamil Poetry

சிகரத்தின் உச்சத்தை
சந்தித்த நொடி,
சறுக்கி விழுந்தது;
என் அச்சம்…!

2 Comments

  1. dr.raju says:

    V.Good.Greater effort is required for effortless achievement

  2. kalyani krishnan says:

    Short and sweet

Leave a Reply