« »

உன் பிரிவே; என் பஞ்சதம்!

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...
Tamil Poetry

உன் விழிகாட்டும் திசையே,
என் வழி நடை!

உன் வாய் வாசகங்களே,
என் வாழ்க்கை நெறிகள்!

உன் சிந்தனைப் பொகில்களே,
நான் சிந்தும் சொற்கள்!

உன் வியர்வைத் துளிகளே,
என் வைர மணிகள்!

நீ என்னைப் பிரியும் நொடியே,
என் பஞ்சதம்!

Leave a Reply