« »

வேண்டும்!

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...
Tamil Poetry

உன் வீட்டில்
உலை வைக்க,நீ
உழைத்திட வேண்டும்!

ஓங்கும் பாரதமாய்
ஒளித்திட,ஒற்கத்தை
ஒழித்திட வேண்டும்!

உதவியவரை நாம்
உண்ணும் போதெல்லாம்
உன்னுதல் வேண்டும்!

கடமையை நாம்
கணந்தவறாமல்
கனக்க வேண்டும்!

வஞ்சம் எனும்
வலையில் சிக்காது
வளைய வேண்டும்!

உன்னை உணரும்
அரிய ஆயத்தை
அறிந்திட வேண்டும்!

3 Comments

  1. Rajamani Srinivasan says:

    Enjoyed it.

Leave a Reply